SME-instrument fas 3, Horisont 2020, EU-bidrag

Krönika om SME Instrument fas 3 ur Uppfinnaren & Konstruktören 2014:1

SME Instrument – dags att sätta igång

EU bidraget för små och medelstora företag har som vi skrivit klart förbättrats. Det kan i vissa fall till och med vara bättre än svenska Forska & Väx för utveckling av innovationer. Detta stöd genomförs i tre faser.

  1. För fas 1 gäller en mycket enkel ansökan. Årets första Cut – off date (Intermediär Deadline) är 18/6
  2. För fas 2 ska ansökan vara enkel men möjlig omslutning är så stor att noggrann projektplanering bör genomföras för ansökningsarbetet. Deadline är 10/9
  3. För fas 3 ska inte delas ut några pengar, men EU ska på olika sätt verka för att bidra till att innovationen når marknaden

Skicka epost till erik (at) ecoinnovation.se om Du vill samråda em Era möjligheter!

SME Instrument i tre krönikor ur Uppfinnaren & Konstruktören

Tidigare har vi beskrivit

  1. generella förutsättningar och fas (Klicka) ett och;
  2. fas (Klicka) 2 i krönikor i Uppfinnaren & Konstruktören.
  3. Nu har vi beskrivit fas (Klicka) 3 och gjort en jämförelse med Forska & Väx. Bland fördelarna med SME Instrument är att det i fas 2 ska kunna ge fyra gånger så mycket pengar som Forska & Väx. För den som söker en Europeisk marknad är det också en mycket bättre trovärdighetsstämpel än Forska & Väx.