Vi ordnar en Interaktiv Workshop för Företag som inte tidigare är specialister på EU bidrag i EU:s Ramprogram för Forskning & Utveckling. De ska lära sig att göra ett one-page proposal på en projektidé som passar dem. Den kan sedan användas för samråd med lämpliga samarbetspartners och finansiärer. Här är länken till vår sida om detta erbjudande.