SME Instrument – dags att jobba för EU-bidrag

SME Instrument – dags att sätta igång EU bidraget för små och medelstora företag har som vi skrivit klart förbättrats. Det kan i vissa fall till och med vara bättre än svenska Forska & Väx för utveckling av innovationer. Detta stöd genomförs i tre faser....

Horisont 2020 SME – instrumentets utlysningar

EU:s Horisont 2020 SME Instrument innebär en radikal förbättring av EU-bidrag för innovationer i små och medelstora företag. I år utlyses bidrag för fas 1 och fas 2 av SME Instrument. För demonstrationsfasen kan finnas 2,5 mljoner €uro att tillgå för två års arbete...