Miljöteknik stöds av nya Demo-miljö 2012-2013

Det nya DemoMiljö programmet genomförs 2012 och 2013. Det gäller planeringsbidrag och stöd för demonstrationsanläggningar för ny miljöteknik i samarbetsländerna. Antalet samarbetsländer för programmet minskar radikalt från ett 40-tal till sju. Demo-miljöstöd till...

Miljödriven tillväxt

Det nya DemoMiljö programmet genomförs 2012 och 2013. Det gäller planeringsbidrag och stöd för demonstrationsanläggningar för ny miljöteknik i samarbetsländerna. Antalet samarbetsländer för programmet minskar radikalt från ett 40-tal till sju. Demo-miljöstöd till...

Postkodlotteriet för Solvatten

AMREF (African Medical & Research Foundation) samarbetar med Solvatten i ett s k PHASE- projekt (Personal Hygiene and Sanitation Education) som kommer att nå omkring 10 000 personer på landsbygden i Nabweru, Uganda. Postkodlotteriets medverkan möjliggör spridning...

DinEl Miljöfond en chans för Dig?

DinEl Miljöfond premierar projekt som ger och sprider kunskap om hållbara energisystem med fokus på el. Om Du vill förverkliga en nyskapande, miljöklok och energismart idé kan Du nu söka medel ur DinEl Miljöfond. Vid Din Els första utdelning premierades...