Produktutvecklingsprogrammet ger små företag möjligheten att utveckla en ny eller en befintlig vara eller tjänst. Det fortsätter 2012 med en budget på 85 miljoner kronor. Maxbeloppet höjs från 500 000 kr till 800 000 kr.

Programmet gäller bara företag som har minst 2 anställda och tillräcklig omsättning. För på om man är ett varuproducerande företag är det 2 miljoner kr. och 1 miljon kronor för tjänsteproducerande företag.

Stödet är till för inköp av externa tjänster. Det är tex konsulterprojektanställningar, utbildning eller framtagning av prototyper. Företagen bestämmer själva från vem eller vilka tjänsterna ska köpas.

Tillväxtverket sköter programmet genom 15 regionala partnerskap. Kolla med Ditt ALMI-kontor för att komma till rätt person! Jag illustrerar med vår bild från museet i Syrakusa över en av världens främsta produkutvecklare, Arkimedes.