Det nya DemoMiljö programmet genomförs 2012 och 2013. Det gäller planeringsbidrag och stöd för demonstrationsanläggningar för ny miljöteknik i samarbetsländerna. Antalet samarbetsländer för programmet minskar radikalt från ett 40-tal till sju. Demo-miljöstöd till Solarus Moldavien-affär blev sommarens bästa miljönyhet 2010. Klicka här för mer information och länkar!

Målet för det nya programmet är att främja hållbar tillväxt och stärkt näringsliv inom miljöteknikområdet som bidrar till förbättrade levnadsvillkor för fattiga människor i följande sju samarbetsländer:

 • Botswana
 • Namibia
 • Sydafrika
 • Indien
 • Indonesien
 • Kina
 • Vietnam

Planeringsbidrag – för dig som är svensk leverantör eller främjare av miljöteknik

Syftet med stödet är att skapa långsiktiga relationer mellan aktörer i Sverige och de sju länderna som leder till att kunskaper om svensk miljöteknik kommer länderna till godo, och på sikt bidra till att skapa bättre förutsättningar för fattiga människor i dessa länder.

Privata företag och organisationer samt offentliga organisationer kan söka bidrag. Kravet är att man har en part i ett av samarbetsländerna med vilken man vill utveckla ett samarbete. Miljötekniken kan vara beprövad eller obeprövad. Projektet ska genomföras inom 6 månader.Bidraget är på högst 284 000 kr.

Demonstrationsprojekt – för dig som är köpare av miljöteknik i ett av samarbetsländerna

Syftet är att ge bidrag som möjliggör för en köpare i något av de utvalda länderna att sätta upp ett demonstrationsprojekt i landet. Projektet ska genomföras på ett sätt som inspirerar andra att följa efter projektet eller att användningen av tekniken sprids. Genom spridning av miljötekniken kan den bidra till att miljön förbättras i landet och till att skapa bättre förutsättningar för fattiga människor i landet.

 • Köparen (den som söker bidraget) kan vara ett privat företag eller organisation, eller en offentlig organisation i det berörda landet.
 • Leverantören ska vara ett svenskt företag.
 • Miljötekniken ska vara beprövad men ny i landet.
 • Köparen ska ha en part i Sverige och ha ett av avtal med denne.
 • Köparen kan få bidrag för köp av utrustning och tjänster som behövs för att få demonstrationsprojektet att fungera på plats.
 • Bidraget är på minst 500 000 kr och högst 1,8 miljoner kronor.

Köparen har det totala projektansvaret för Demonstrationsprojektet vilket innebär ansvar för att projektet drivs enligt projektplanen samt att korrekt redovisning av projektet sker till Tillväxtverket på fastställda tider. Projektet ska genomföras inom 1 år.

Demo-miljö till Solarus Moldavienaffär blev bästa sommarens bästa svenska miljönyhet 2010:http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/solarus-0912

Tillväxtverkets sida om Demo-miljö:http://tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/flerochvaxandeforetag/demomiljo.4.74f57d0f1283a4f88ff800017655.html