AMREF (African Medical & Research Foundation) samarbetar med Solvatten i ett s k PHASE- projekt (Personal Hygiene and Sanitation Education) som kommer att nå omkring 10 000 personer på landsbygden i Nabweru, Uganda. Postkodlotteriets medverkan möjliggör spridning av Solvatten, dessutom kommer tio utvalda skolor att få tillgång till vatten och sanitära installationer, det kommer också att byggas tio stora cisterner för uppsamling av regnvatten, samt fyra vattenkiosker för allmänheten vilka även innehåller toaletter och möjlighet för dusch och tvätt. Bilden är från AMREFs hemsida och visar kvinnor i Jinja i Uganda som använt Solvatten i ett års tid. Klicka här för mer information!

Samarbetet mellan AMREF och Solvatten AB förväntas ge flera positiva resultat. Genom rent och varmt vatten får människor en förbättrad hälsa, bättre ekonomi och bättre miljö. AMREF och Solvatten AB delar visionen att nå utsatta människor med hållbara hälsolösningar som hjälper dem att ta sig ur fattigdomen.

Tidigare SOLVATTEN-projekt visar att kvinnorna, som huvudsakligen är ansvariga för hushållets dagliga verksamhet, matlagning, tvätt, disk och förberedande av bad, är de som påverkas mest av tillgången på rent och upphettat vatten. Utöver sparad tid, spenderas betydligt mindre pengar på medicin, ved och kol vilket innebär mer tillgängliga resurser för bl a mat, skolmaterial och kläder. Efter ett års bruk har användarna sparat nära 100% i medicinkostnader och upp till 75% av sina bränslekostnader. De som använder SOLVATTEN behöver inte samla ved i timtal och tiden som frigörs ger möjlighet att ägnas åt skolarbete eller annat som kan öka inkomsten. SOLVATTEN är en praktisk möjliggörare för verklig förändring, positiv för hälsan och bra för miljön!

AMREF (African Medical & Research Foundation), som även inkluderar Flying Doctors, är en internationell organisation och en av Afrikas ledande inom hälsobistånd. AMREFs vision är ”Bättre Hälsa för Afrika” med missionen att säkerställa att varje afrikan har rätten till en god hälsa. www.amref.se

SOLVATTEN Solar Safe Water System, är en svensk innovation som
renar vatten med hjälp av solenergi. Efter några timmar i solen är
vattnet fritt från bakterier som bl a orsakar diarrésjukdomar. En stor skillnad jämfört med andra vattenreningsmetoder är att vattnet samtidigt värms upp. Det sparar både energi, pengar och miljö. SOLVATTEN är klimatkompenserande. www.solvatten.se

Novamedia Svenska PostkodLotteriet AB driver ett av Sveriges mest populära lotterier där deltagarna kan vinna tillsammans med sina grannar. Idag deltar mer än vart fjärde svenskt hushåll i lotteriet. Företaget är en del av holländska Novamediakoncernen och grundades 2005. Svenska PostkodLotteriets vision är att bidra till en bättre värld för människor, djur och miljö. Hela företagets vinst doneras till ideella ändamål via de organisationer som PostkodLotteriet stödjer. Stödet används av organisationerna till att finansiera projekt och insatser runt om i världen. Idag är 35 ideella organisationer förmånstagare och får årligen finansiellt stöd. Sedan starten i Sverige har lotteriet delat ut drygt 1,8 miljarder kronor till ideella sektorn och över 3 miljarder till lottköparna. 2010 omsatte PostkodLotteriet 2 650 miljoner kronor. www.postkodlotteriet.se