EU-bidrag för forskning & utveckling nästa år

Nästa år delar EU:s Sjunde Ramprogram Forskning & Utveckling ut 8,1 miljarder € som EU-bidrag. Programmet är den näst största finansiären av forskning & utveckling i Sverige. Sverige är ett av de mest framgångsrika länderna på det programmet. Sverige tar mer...