Klimatklivet, bidrag för klimatinvesteringar

Klimatklivet kan ge bidrag med 0,1 – 70 % Alla organisationer kan söka Klimatklivet men inte privatpersoner. Det främsta kriteriet för stöd är direkta effekter på utsläppen av klimatgaser räknat i koldioxidekvivalenter. För 2016, 17 o 18 planeras respektive 1,5,...