EU-Bidraget BONUS för Östersjön

BONUS är ett forskningsprogram för Östersjön under perioden 2010-2016. Det är en del av EU:s Östersjöstrategi. Den ska ge en samordnad ram för de viktigaste utmaningarna för Östersjöregionen och ta fram konkreta lösningar på dessa utmaningar. BONUS ska fördela 100...