Eurest Services blev EU-bäst services

Eurest Services har vunnit pris för bästa projekt inom avfallsminimering bland företag i Europa. Eurest drev ett av de 57 svenska projekt inom ”Europa minskar avfallet”, en vecka i november då hela Europa fokuserade på aktiviteter kring att minska sitt avfall. Avfall...