Minska avfalletEurest Services har vunnit pris för bästa projekt inom avfallsminimering bland företag i Europa. Eurest drev ett av de 57 svenska projekt inom ”Europa minskar avfallet”, en vecka i november då hela Europa fokuserade på aktiviteter kring att minska sitt avfall. Avfall Sverige var nationell koordinator.

 Många av Eurest Services 125 restauranger och caféer var aktiva i  ”Europa minskar avfallet”-veckan. Att väga allt matavfall från kök och kunder var en del i det vinnande konceptet.

–      Vi har minskat vårt matavfall med 23 procent per portion, både i köken och hos kunden, säger Christina Odén, miljösamordnare på Eurest Services. Klicka här för mer ur Avfall SVeriges Pressmeddelande!

Projektet var ett bra sätt att göra medarbetare och kunder medvetna om den miljöpåverkan som matavfallet innebär. Med tydlig information till kunderna om både mängder och miljöeffekter har man redan kunnat se en förändring.

Totalt pågick över 2 500 olika aktiviteter i tio länder runt om i Europa under avfallsminimeringsveckan i november. I Sverige genomfördes ett femtiotal projekt, allt från högläsning till sopbilskaravaner och konferenser. I höst blir det en ny tävling.

–      Då hoppas vi på ännu större uppslutning från både privata företag, kommuner och andra organisationer, säger Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige.

Europa minskar avfallet är ett 3-årigt projekt som stöds av EU-kommissionen, Avfall Sverige är nationell samordnare och projektet stöds även av Naturvårdsverket. Inom projektet betonas speciellt vikten av att förhindra att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

–       Målet är att nå så många invånare som möjligt, säger Anna-Carin. Genom aktiviteterna ska vi lära oss hur miljön påverkas av allt det vi slänger och vad var och en av oss kan göra för att minska mängden avfall.

Läs mer på www.avfallsverige.se