Interreg IVA

Interreg IV A Kärnområdet för Öresund Kattegatt-Skagerack. Jönköpings län fick också vara med i perioden tom 2013