EU-Kommissionen informerade 8/5 om utlysning av Eco innovation genom websändning. Tillväxtverket informerar om Eco innovation och andra EU-bidrag måndag 14/5.