EU:s finansieringsinstrument för miljön Life+ stöder innovativa demonstrationer. I tidigare Life-program har Sverige fått 700 miljoner kronor i stöd till 74 projekt. Jag har varit med i en viktig roll i utformningen av 11 projekt med ca 100 miljoner kronor i stöd i mitt jobb för Skogsstyrelsen. Nu ska jag blogga om Life+ ett tag framöver. Välkommen att ta del och diskutera om Du vill.

En rimlig projektstorlek är 2 M€ i godkända kostnader. Men projekten kan vara mycket större. Stöd kan utgå med 50 % av godkända kostnader.  Man kan bygga en stark partnersammansättning utan onödiga deltagare från andra länder.

Life+ är ett bra finansieringsinstrument med mycket hjärta. Cykeln från Nationalgalleriet i Prag är för mig en härlig representation för Life +. Det mesta av bildytan är ju natur. Så är det också med Life+, där minst hälften av stödet ska gå till Natur- och Biologisk mångfald. Alltså Natura 2000 och Konventionen om Biologisk mångfald. TV:n är framträdande och står för Informationstemat. Men mest intressant för många läsare är allt det andra som är innovativa demonstrationer för miljön på vissa teman.

Först tar vi teman som Sverige prioriterat i år. Paraplyt står för Climate Change. Regnet står för  Vatten. Vägen står för temat Air Quality.  Hjärtat står för Urban environment, där vi ofta får det mest direkta genomslaget av miljöåtgärder för människans hälsa.  Temat Chemicals representeras av flaskorna i cykelkorgen. Solen i bakgrunden går ner för mänskligheten om vi inte fixar temat Waste and natural Resources. Skogen i bergen står för temat Forests.

Sverige har i år avstått från att prioritera vissa teman. Bergen i fjärran står för temat Soil. CD-skivan står för Noise.  Det osynliga ozonlagret står för temat Environment and Health. Hjärnan på kudden får stå för Sveriges oprioriteringar av temana Innovation och Strategic approaches. Nja, det var nästan lite elakt skrivet. De två sista teman är ju av horisontell natur. Det gör att de kan tas upp under de ovan nämnda röda prioriterade temana. 

Du kan läsa mer om Life+ på Naturvårdsverkets web-plats: http://www.naturvardsverket.se/sv/EU-och-Internationellt/EU-arbetet-i-Naturvardsverket/Miljoprogrammet-Life-plus/ . Obs: Informationsdag i Stockholm 4/9. Skicka mig en epost eller ring om du vill prata personligt!