Bågspännaren från Kornhamnstorg i Stockholm får åter symbolisera myndigheters arbete miljöinnovationer. bagspannarenreda.jpgVINNOVA markerade projektets betydelse i svenskt perspektiv. Förste vice Generaldirektören, Professor Lena Gustafsson hälsade deltagarna välkomna till Stockholm. I Sverige är VINNOVAs uppgift är att stimulera uthållig tillväxt. Det sker genom att finansiera behovsstyrd forskning och utveckling, samt genom att utveckla effektiva system för innovationer. Hon tryckte också på Trippel Helix samverkan (företag, forskning och myndigheter/politiker).I en paus sade Svenskt Näringslivs Maria Anvret att projektet kan få betydelse för pågående översyn av svenska policies för innovationer. Lena Gustafsson framhöll projektets värde eftersom vi har begränsad kunskap om vad som behövs.

Hon fortsatte: Samspel mellan olika aktörer är nästan alltid är avgörande för hur effektivt forskningsresultat och andra innovationer kan omsättas i praktiken. Det har samhällsvetenskaplig forskning visat. Tyvärr presenteras ofta en alltför enkel modell för nyttiggörandet av forskningsresultat. Det kan leda till att politiska beslut tas på en olämplig grund. Följden kan bli ett alltför svagt nyttjande av forskning och innovationer för samhällets behov. 

Ofta utgår olika resonemang från frågeställningen hur forskningen vid universitet och högskolor ska användas i näringsliv och samhälle. Men det omvända är avgörande för nyttiggörande av forskning och innovationer. Behov i näringsliv och samhälle behöver främjas genom samspel mellan företag, samhällsföreträdare och forskare.

Samspel mellan forskning och innovationer som utgår från olika behov behövs. Då gör innovationerna största möjliga samhällsnytta. Forskning kan primärt syfta till ökad förståelse av olika vetenskapliga problem. Forskning och innovationer kan också uppstå direkt ur näringslivets och samhällets behov. Det råder ingen motsättning mellan dessa perspektiv. Det är samspelande instrument som löser problem och utvecklar tekniker. Genom samspelet mellan olika aktörer utvecklas innovationer i nya produkter, processer och tjänster.

Du hittar tidigare inlägg om konferensen på:

http://evolveu.bloggsida.se/bloggen/vision-eranet-tankar-om-framtiden

http://evolveu.bloggsida.se/bloggen/open-innovation-nytt-vin-i-gamla-flaskor

http://evolveu.bloggsida.se/eu-finansiering/eu-projekt-for-policies-for-innovationer