De flesta företag är för små för många EU-stöd. Men vissa program är särskilt anpassade för mycket små företag. Andra kan genomföras så att myndigheter kan stödja småföretag. För det lilla företaget är det ofta bra att utveckla partnerskap med en större organisation, gärna en myndighet. Det bästa sättet för många företag att tjäna på EU-stöd är att delta som leverantör i ett projekt som leds av annan organisation.

 Många olika program

Varje program har sin särskilda inriktning och sina speciella villkor. Programmen ska stödja EU:s politiska mål. Företagsstöd får inte påverka konkurrensen. Den som gör en ansökan skriver egentligen en offert på arbete för EU:s mål. 

EU:s stödprogram genomförs både på nationell nivå och direkt med olika EU-organ. De största pengarna fördelas genom nationella strukturfondsprogram. Det är programmen för Regionalfonden och Socialfonden samt Landsbygdsprogrammet. Företag kan söka direkt till de två senare programmen.

Det största programmet som administreras från Bryssel är Sjunde Ramprogrammet för Forskning och Utveckling. Det innehåller bland annat en del som gör att småföretag får stöd med kostnaden för att köpa forskarhjälp.

Ramprogrammet för Konkurrenskraft och Innovation innehåller mindre men ändå betydande stödmöjligheter för företag. Detsamma gäller antagligen Life+programmet. Svenska myndigheter såsom VINNOVA och Energimyndigheten har mindre stöd för den som vill göra vissa ansökningar.