Klimatklivet, bidrag för klimatinvesteringar

Klimatklivet har givit bidrag med 10 – 100 % De första tilldelningarna ur Klimatklivet är klara. Under 2015 delades 123 Mkr ut till organisationer. Alla organisationer kan söka men inte privatpersoner. Det främsta kriteriet för stöd är direkta effekter på CO2...