Funded By Me är en plattform för crowdfunding, ett verktyg för kompletterande finansiering. Du kan presentera ditt projekt, söka finansiering och stöd samt bygga nätverk genom att använda dig av sociala nätverk. Funded By Me föddes ur den frustration alla entreprenörer, kreativa projektledare och eldsjälar upplever när det gäller att realisera sina visioner; svårigheten i att nå ut med sitt projekt och att få ihop rätt finansiering.

Rättviseförmedlingen är ett projekt som samlat in 23000 kr

Den presentera ett projekt så här. ”Hjälp ettårigt rättviseprojekt att komplettera sin ideella verksamhet med lite ekonomiska resurser (dessa har de nämligen inte så gott om i nuläget). Med ett snitt på en krona per medlem (ca 25 500 stycken!) kan vi dra igång fler nya projekt. Har du, eller andra du känner, några finansiella medel att bidra med för att skapa ett rättvisare samhälle? Klicka nedan med önskad summa och tipsa gärna vidare, tack!”

  .se/Internetfondens krav för stöd

  1. Sökt belopp får vara högst  200 000 SEK exklusive crowdfunding och inklusive MOMS (totalt projektbelopp 400 000 SEK)
  2. Resultat skall rapporteras inom ett år.
  3. Projekt skall bidra till utveckling av internet-infrastrukturen eller användningen av Internet
  4. Resultatet ska vara innovativt eller ha nyhetsvärde
  5. Sökande skall ha svenskt organisationsnummer eller personnummer.
  6. Projektet når >50% finansiering men inte 100 % finansiering med crowdfunding

Finansiering och information

Om projektet når 50% finansiering via crowdfunding bedöms det av en grupp experter, som anlitats av Internetfonden. Vid ”JA” från expertgruppen garanteras projektet finansiering för det belopp som satts upp i målet. Vid insamlingstidens slut betalar Internetfonden ut den del av målet som inte nåtts under insamlingen. Garantin betalas ut, i form av stipendium, med FundedByMe som betalningsförmedlare. Projektägare lämnar en enklare slutrapport inom ett år efter att finansieringen mottagits och svarar på frågor i samband med utvärdering.