Vitryggsfest för naturvänner i pressen och LIFE

Festen påminner om gammalt LIFE-projekt. SNF bjuder pressen ut i skogen och se hur årets vitryggiga hackspettsungar trivs. Härligt med framgång för vitryggen.  I år har tre par häckat och sju ungar har – vad vi känner till– kommit på vingarna. Varje liten framgång i...