EU-bidrag för miljön: Hardwoods are good

EU-bidrag för miljön går till Hardwoods are good. Ädellövskogen och dess nyttjande har länge varit en högt prioriterad fråga för Skogsstyrelsen (SKS). För mig känns det som en triumf i projektdesign att lyckas ta hem detta projekt. Längre ner berätttar jag lite om hur...