SME Instrument erfarenheter av första ansökningsomgången

Krönika ur Uppfinnaren & Konstruktören 2014:5

Intresserad av finansiering från EU för Er innovation? Nu gäller det att ta reda på Dina möjligheter i EU 2014-2020. Ring VD för Eco Innovation AB vår Erik Sandström som specialiserat sig på EU:s program: telefon: 070-2994762, epost: erik@ecoinnovation.se

EU:s SME-Instrument - första erfarenheter

Första erfarenheterna av EU:s SME-Instrument