EU bidrag: Översikt för företag till 2020

EU bidrag för företag förbättras och förenklas. Det är en effekt av EU:s nya finansieringsperiod 2014-2020. Vägledande för alla eu bidrag ska vara EU:s Strategi för Tillväxt och Sysselsättning EU 2020. Nedan finner du en artikel med ett urval av fakta för EU bidrag och stöd åt företag.

Konsulthjälp för EU bidrag och stöd år företag

Information om Eco Innovation AB här. Vi hjälper Er att:

  1.  Utbilda Er för att själv kunna arbeta med EU-bidrag. Jämför vår utbildningssida här!
  2. Ta reda på vilka bidrag som finns
  3. Välja bästa program för Era behov
  4. Utforma och skriva ansökan.

Kontakta oss här!

EU bidrag och stöd: Översikt för företag

Artikeln nedan var införd i Uppfinnaren & Konstruktören nr 2013:6. Först hittar Du sidan 48 och under den bild på sidan 49. Du hittar mer specifik information om de olika bidragen här. Nyheter om olika bidrag publicerar vi här.

EU2020U&K20136§Sidan 49.

EU2020U&K201362