EU:s miljöprogram också för miniföretag

Krönika ur Uppfinnaren & Konstruktören 2011:2