u&kkrönika20125

Tiden är en avgörande faktor för EU-bidrag till innovationer

Uppfinnaren & Konstruktören, krönika i nummer 5 2012