17 miljarder € satsas på Industrial Leadership. Det är ett huvudtema för EU:s nya ramprogram för Forskning & Innovation 2014-2020. Ett annat tema är ”Societal changes” där en betydande del av 24 miljarder € ska gå till företag.

Det finns två huvudorsaker till att organisationer misslyckas ta hem EU-bidrag. Vi adresserar båda i den utbildning vi ordnar inom en vecka efter första utlysning på EU:s nya Ramprogram för Forskning & Innovation.

Utbilda Dig för att ta hem miljoner €! Kolla vår sida med utbildningar, just nu med den första utbildningen efter en utlysning för den nya programperioden.

Jaffärer.se har publicerat en artikel om vår satsning.