EU går in i en ny finansieringsperiod 2014-2020. EU-Parlamentet har godkänt ett finansieringsprogram för perioden 2014-2020 på nära 1000 miljarder €uro. Hur mycket ska Din organisation ta hem?

Utbilda Dig för att ta hem miljoner €! Kolla vår sida med utbildningar, just nu med den första utbildningen efter en utlysning för den nya programperioden.

EU:s bidrag fördelas inom ramen för skilda finansieringsprogram. Dessa beslutas för ett politikområde i taget. Men förutom prioriteringar för resp. program finns övergripande prioriteringar för alla program. De är tillväxt och sysselsättning. Läs mer i vår artikel ur Uppfinnaren & Konstruktören nr 4 2013.