EU förenklar radikalt sin finansering av innovationer i Små- och Medelstora företag (SMF). Det är en del av den stora satsningen på Industrial Leadership i Ramprogrammet för Forskning & Innovation Horizon 2020.

Otillräcklig satsning och/eller brist på tid gör att organisationer vinner inte EU-stöd. För Dig som vill ha finansiering gäller det att vara på hugget snarast möjligt efter utlysningen den elfte december. Klicka här och Anmäl Dig till vår kurs antingen 17:e december eller 14:e januari.

I traditionella projekt finns bra möjligheter även för miniföretag. Årets främsta gasellföretag i Sverige Midsummer fick en flygande start med ett sådant projekt. Läs mer!

 • EU-slanten Artikeln gäller ett stöd i EU:s Sjunde Ramprogram för Forskning & Utveckling och liknande möjligheter kommer säkert i Horizon 2020.

Det tidigare särskilda instrumentet Research for SMEs ersätts av ”SME instrument”. Krav på internationellt samarbete förefaller avskaffas och EU har uttalat att administrationen ska bli enklare samt att tiden till beviljade av stöd och utbetalning ska kortas ned radikalt. Projekten ska helst adressera EU nya modeord ”societal challenges and/or key enabling technologies”. SME instrument genomförs i tre faser.

Fas 1 Concept &Feasibility Assessment

Detta steg ska ta utvecklingen av innovationen från första till andra affärsplan. Det gäller att utveckla idén till ett koncept, bedöma risker samt teknisk och ekonomisk lämplighet. Stödnivån väntas bli 70 % och företagets lönekostnader ingår bland de godkända kostnaderna.  Stödet blir nog högst 50 000 €uro på upp till 6 månader. Läs gärna min krönika i Uppfinnaren & Konstruktören.

Fas 2 Demonstration Market Replication and Reseach and Development

Jag anser att detta till stor del liknar den nuvarande finansieringsperiodens Eco Innovation-program. Stödnivån väntas bli 70 % och företagets  lönekostnader ingår bland de godkända kostnaderna. Stödet blir nog högst 1 till 3 Miljoner €uro under 12-24 månader. De engelska nyckelorden för detta steg är:

 • ”Development, prototyping, testing
 • Piloting innovative processes, products and services
 • Miniaturisation/design of products
 • Planning & developing scaling-up (market segments, process etc.)
 • Market replication
 • Business plan III”.

Läs gärna om Organoclicks Eco Innovation-projekt för ekologiska gravkistor. Vi har publicerat en krönika om detta i Uppfinnaren & Konstruktören 2013:4

Fas 3 Commercialisation

I Fas 3 erbjuder EU ingen direkt finansiering. De engelska nyckelorden för denna fas är:

 • ”Quality label for successful projects
 • Facilitate access to private finance
 • Support via networking , training, coaching, information, addressing i.a. IP management, knowledge sharing, dissemination
 • SME window in the EU financial facilities (debt facility and equity facility)”