EU:s Sjunde Ramprogram för Forskning & Utveckling gör snart årets utlysningar. Jag har skrivit en krönika om dessa stora möjligheter för företag i tidningen Uppfinnaren & Konstruktören nr 3 2012.

Sverige är bäst av EU-länderna på att utnyttja pengarna för forskning & utveckling. Men småföretag utnyttjar möjligheterna dåligt.

Läs den här!