Inom ramen för Ramprogrammen för Forsknings & Utveckling samt Informations- och Kommunikationsteknik har EU- utlyst över 400 M€. Klicka här för mer information.

Utlysningen inom Sunde Ramprogrammet för Forskning & Utveckling för Informations- och Kommunikationsteknik lanserades den 18 januari. Den fokuserar bl a robotik och IKT för hälsa och åldrande samt tillgång till kulturella resurser. Utlysningen har en indikativ budget på 291 miljoner euro som är uppdelat på följande sex områden: 

 • Cognitive systems and robotics
 • Technologies for Digital Content and Languages
 • ICT for Health, Ageing Well, Inclusion and Governance
 • ICT for Learning and Access to Cultural Resources
 • Future and Emerging Technologies
 • International Cooperation – International Partnership building and support to dialogues

Sista ansökningsdag är den 17 april.  Mer information om utlysningen hittar du hos EU-kommissionens: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2011-9

En utlysning inom Programmet Ambient Assisted Living öppnar den 29 februari. Temat är ”homecare”. AAL är ett EU-program på IKT-området som ska hjälpa äldre personer att stanna kvar längre i sin hemmamiljö genom att nyttja modern teknik. Det krävs 50% medfinansiering från sökande. Sista ansökningsdag är den 29 maj.  För mer information om utlysningen se AAL:s : http://www.aal-europe.eu/news-and-events/pre-announcement-of-the-5th-call-for-proposals-of-the-aal-jp

EU-kommissionen har nu återen  utlysning inom ICT Policy Support Programme  (CIP – ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation). Den fokuserar bl a IKT för smarta städer samt IKT för Hälsa och åldrande.

CIP-programmet omfattar tekniska och icke-tekniska innovationer. De ska ha nått  längre än ren demonstration inom forskningsprojekt. Det stöder inte forskningsverksamhet, men projekten kan omfatta, när det behövs, teknisk anpassning och integrationsarbete för att uppnå målen. Ulysningen har en total budget 127 miljoner euro. Den fokuserar fem tematiska områden:

 1. ICT for ”smart cities”
 2. ICT for health, ageing well and inclusion
 3. Trusted eServices and other actions
 4. ICT for innovative government and public services
 5. Digital Content, open data and creativity

Sista ansökningsdag är den 15 maj. Mer information om utlysningen i utkastet till arbetsprogram http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/documents/draft_cip_ict_psp_wp2012_web.pdf .

VINNOVA arrangerar en informationsdag om den nya utlysningarna inom CIP samt Ambient Assisted Living (AAL) programmet den 20 februari