Jegrelius leder nu ett LIFE+-projekt som är ett riktigt spjutspetsprojekt inom europeisk sjukvård. Tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset och fyra företag ska man visa att det är möjligt att tillverka PVC-fria blodpåsar. Du kan fortfarande anmäla Dig till startseminariet 7-8/2 i Köpenhamn. Projektets bild.

EU-Bidrag kan försätta berg. Med LIFE+ och Eco Innovation AB som hjälp lyckades Jegrelius och Karolinska få med sig fyra mindre företag i Finland, Danmark och Italien för att utmana ett oligopol som skulle kunna men inte vill satsa för en ny miljölösning. Jegrelius Institute for Applied Green Chemistry (logo ovan) får tillsammans med sina partners Karolinska Sjukhuset, Melitek, Wipak, Totax Plastics och Haemotronic 1 091 040 € från EU. Projektet förenar en kedja av tillverkande leverantörer förplastfilm, påsar, rör och kopplingar samt sammansättning av blodpåsar. Det ska även skapa efterfrågan på PVC-fria blodpåsar. Klicka är för mer information och länkar!

Blodpåsar är av PVC-plast med mjukgöraren DEHP. Den är förbjuden i leksaker. Men för blodpåsar finns ännu inget gångbart alternativ till PVC-plasten med DEHP Forskning visar att PVC-fria blodpåsar kan göras. Svenska Landsting försökte teknikupphandla P VC- fri blodpåse. Men tillverkarna på en oligopolmarknad ville inte ta fram blodpåse. Då vände sig Jegrelius till Eco Innovation AB.

Vi började med förstudier av val mellan Eco Innovation och LIFE+ programmen för vidareutveckling av ett tidigare projekt. Det projektet hade visat att det var svårt eller omöjligt att få nuvarande stora leverantörer att utveckla det som vi efterfrågade. I början av juni 2010 såg vi att möjligheten främst fanns på LIFE+.

En konsult kunde identifiera en kedja av mindre företag som tillsammans skulle kunna lösa problemet. Sista dagen före semestern möttes vi på Kastrup. Med möjligheten till LIFE+ stöd som katalys lyckades vi komma överens om att göra en LIFE+ ansökan för att lösa miljöproblemet.  

Men då måste vi också få till en ansökan. Jag brukar rekommendera att man kan satsa tre månaders arbete under en sex månaders period för att lyckas med det. Nu hade vi två månader till deadline hos naturvårdsverket och nordbor har ju julisemester medan italienare har augusti-semester. Tre av företagen var så små att VD själv måste göra en stor del av arbetet.

Naturvårdsverkets granskning av vårt projektkonceptet lyfte fram flera problem detta kunde stupa på. Jag fick känslan av att de var nära att avråda. Ett problem vi löste var att klargöra och förklara gränsen mot marknaden för denna innovation. Vi var också tvungna att klargöra att detta ej är forskning, trots att det ej direkt leder till en säljbar produkt.

Ett stort problem i ansökan var att LIFE-projekt inte får innehålla forskning och ska ge en utvärderingsbar demonstration. Projektet kunde inte ta med dyr och lång klinisk prövning före medicinsk användning av blodpåsen. Därmed kan det inte ta fram en utvärderingsbar produkt.  Två månader före deadline hade vi den problematiska titeln: PVCFREEBLOODBAG – Demonstration of innovative PVC-freebloodbags to substitute DEHP in the spirit of REACH.

Men 2 veckor före Deadline kom jag på ett sätt att ändra titeln och därmed den uppenbara inriktningen på projektet och också göra det utvärderingsbart . Då minskade risken att klassas som forskning och problemet att slutprodukten inte kan prövas kliniskt i projektet

Det första målet för projektet är att visa att offentliga vården och privata plasttillverkare kan samarbeta i att undanröja alla hinder för en PVC-fri blodpåse. Projektet ska också erbjuda ett material som tillverkarna kan använda för att ersätta PVC i andra tillbehör som har blodkontakt, så väl som i annan medicinsk utrustning. 

Länk till PVC-free bloodbags: http://www.pvcfreebloodbag.eu/

Länk till presentationen Miljösucceer och EU-bidrag: http://www.slideshare.net/evolveu/miljsuccer-och-eu-bidrag-1

Länk till anmälan till kick-offmöte för projektet: http://www.pvcfreebloodbag.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=153:kick-off-seminar-7-8-feb-2012&catid=19:nyheter&Itemid=28