På Jönköpings kommuns miljöfika 14/12 gjorde jag två presentationer. Förutom mig ser Du på bilden Jönköpings Agenda 21 samordnare Eva Göransson som ordnade mötet. Den första presentationen handlade om två osannolika vinnande ansökningar om EU-projekt. Den andra tog upp vilka EU-program som finns att arbeta med för myndigheter och företag och hur myndigheter resp. företag prioriterar arbetet med att skaffa EU-finansiering.

Den första presentationen: hittar Du på Slideshare: http://www.slideshare.net/evolveu/miljsuccer-och-eu-bidrag-1 

 Den andra presentationen hittar Du på Slideshare: http://www.slideshare.net/evolveu/miljsuccer-o-eu-bidrag-2