Individuella projekt i EUREKA-programmet är inte ett EU-bidrag. Men det är bra, relativt sett mindre komplicerade pengar  för markandsnära Forskning & Utveckling.

Bilden på Arkimedes kastmaskin har jag tagit över staketet till den stängda Arkimedes teknikpark i Syrakusa. Åratal efter hans berömda utrop EUREKA belägrade romarna Syrakusa.  Hans nyuppfunna krigsmaskiner gjorde att det tog två år för dem att ta staden.

EUREKA är ett samarbetsnätverk med 39 medlemsländer och EU. Det ska främja samarbete mellan företag och forskare i Europa. Klicka här för mer information!

EUREKA ska stärka den europeiska industrins konkurrenskraft. Företag (små och/eller stora) samarbetar med institutioner och myndigheter i minst två medlemsländer. Deltagarna initierar och utformar samarbetet själva.

Varje medlemsland i EUREKA har ett nationellt kontor med en ansvarig National Project Coordinator (NPC). Varje deltagare bekostar själv sin del eller får stöd av sitt land, enligt dess villkor. I Sverige kan VINNOVA lämna högst 50 % stöd till den svenska delen. En viktig förenklande förutsättning är att det bara krävs medverkande organisationer i två länder.

Det finns fyra typer av EUREKA-projekt, men två är mer intressanta för småföretag. Min krönika i Uppfinnaren & Konstruktören 5/2009 behandlade ”Eurostars med FoU till marknaden”. Länk i slutet av inlägget. 

Individuella projekt kräver inte samma teknikhöjd.  Där saknas ämnesbegränsningar. Projektdeltagarna kommer överens om innehåll, ansvar och kostnadsfördelning. Det går bra att ansöka när som helst. Deltagarna äger själva sina resultat och kan exploatera dem kommersiellt. Samarbetet ger tillgång till nya kunskaper samtidigt som riskerna delas.

EUREKA – projektet 5027 EPO isoforms mot doping

Målet för detta Individuella projekt är att utveckla en snabb och enkel medicinsk diagnostisk metod baserad på isoformbestämning. Den kan påvisa dopning för uthållighetssporter med rekombinant tillverkat glykoproteinhormon EPO. Rekombinant EPO används också mot njusjukdom och cancer. Metoden ger möjlighet att följa upp dessa behandlingar. Projektet började i juni 2009 och väntas avslutas i februari 2012. Det kostar 0,87 miljoner €uro.

Uppsalaföretaget MAIIA Diagnostics AB leder projektet. MAIIAs huvuduppgift är också att utveckla och testa EPO WGA MAIIA test kit och skriva bruksanvisning.

Karolinska Universitetssjukhusets Dopingkontrollaboratorium hjälper till som experter. Projektet måste från början integrera världsledande kunskap om processer och regler.

Det Norska Dopingkontrollaboratoriet i Oslo ska testa och validera EPO WGA MAIIA test kit. Det ska också Schweiz laboratorium för dopinganalyser göra.

MAIIAs VD Jan Carlsson: – EUREKA-stödet har varit en förutsättning för att åstadkomma detta samarbete. Samarbetet har gett oss absolut nödvändig för expert- kompetens och –testning. Det är vårt andra EUREKA och det första har gett en produkt som vi nu säljer.

Om Du vill ha hjälp så ring Erik Sandström, Eco Innovation AB, tel: 070-2994762

Länk till krönika om EUREKAs Individuella projekt: http://evolveu.bloggsida.se/eu-bidrag/eureka-individuella-projekt

Länk till EUREKAs webplats: http://www.eurekanetwork.org/

Länk till VINNOVA om EUREKA: http://www.vinnova.se/sv/EU-internationell-samverkan/Europasamarbete/EUREKA/

Länk till krönika om Eurostars: https://eu-bidrag.org/kronika-eurostars-med-fou-till-marknaden