Det var roligt på EU:s elfte Eco Innovation Forum i oktober i Helsingfors och Lahtis. Där vimlade av gamla och nya bekanta. Eco Innovation Forum är ett av de sätt EU tar in kunskaper från experter och vanliga medborgare innan Kommissionen lämnar sina förslag.

Finland passade på att visa mycket fin miljöteknik. Tillvänster är en biokomposit som sägs fören de bästa egenskaperna hos trä och plast. Den presenterades av UPM-Kymmene. Tyvärr lyste det offentliga Sverige med sin frånvaro. Annat var det på det sjunde forumet i Köpenhamn då Swentec, Energimyndigheten och Vinnova var representerade. Klicka här för mer information!

Eco Innovation Forum får genomslag i ett kortare perspektiv på anpassningar av inriktningar för EU-bidrag i olika program. På längre sikt påverkar det utvecklingen av EU:s arbete med dessa frågor.Om inte medlemstaterna enas om något annat blir det som Kommissionen föreslår. Möjligheterna att påverka när Regeringarna kommer in i beslutsprocessen är begränsade. Genom väl underbyggda förslag kan experter och lobbyfolk i olika fora påverka vad EU beslutar.

Jag fick nya insikter från toppföreläsare. De presenterades med pedagogisk schvung så att 150 personer kände sig delaktiga. Möten med gamla och nya spännande bekanta förhöjde stämningen. Trevligt också med med informell samvaro på Helsingfors Stads mottagning i Stadshuset. Dessutom kanske jag lyckades påverka något i rätt riktning?

Varför Eco Innovation Forum

EU har länge hävdat att miljöinnovationer är en nödvändig del av arbetet för att klara vår miljö. För att utnyttja experters insikter utan att dessa ska vara utsedda av sina regeringar skapades Eco Innovation Forum. Temat för detta elfte Eco Innovation Forum var ”Working with emerging economies”. Värt att påverka? Tja, i förlängningen gäller det formuleringarna för alla EU-Regler och alla EU-stöd 2014-2020.    

Spännande insikter

EU-Kommissionen bjuder på toppföreläsare i dessa fora. De ger spännande insikter. De gav många intressanta nya insikter, tex:

a)      Den kanske största miljökatastrofen 2010 var att ett isberg stort som Fagersta kommun fraktionerades från Grönland. När Labradorisen för 7700 år sedan försvann på ca 100 år genom fraktionering steg havsytan mer än 10 meter, enligt v. Weizäcker vid FN:s Miljöprogram. Han bedömde det värre än eller i paritet med översväämningarna i Pakistan eller bränderna i det inre av Ryssland. 

b)      2/3 av miljötkeknikpatenten tas i USA, Japan och Tyskland, För klimatpatenten kommer 15 % från Kina, Sydkorea och Ryssland. Sverige kommer på plats 23 globalt vid en ranking av tillfört miljöenergiteknikvärde/ BNP. I Sverige anser många att Sverige är en viktig spelare i dessa sammanhang. Det är inte självklart riktigt.

c)      EUROCHAMBRES (som svenska handelskammare är med i) driver projekt för att gynna EU:s miljöteknikföretags samarbeten i Indien och Kina.  Det är tex. EU-India Innovation Collaboration och EU Center för små och medelstora företag i Peking.

d)     År 2020 väntas asiatiska företag stå för 70-80 % av världens industriproduktion enligt SWITCH ASIA Development. Där växer medelklassen snabbt. Redan har 500 miljoner människor i Asien samma ”levnadsstandard” som västeuropéer. Det innebär att många fler människor delar likartade förutsättningar för innovationer. Därför måste antingen innovationshöjden eller anpassningen till köparnas intressen bli starkare för att en innovation ska kunna kommersialiseras.

e)      En representant för EU sade att behoven är så stora att det måste bli mer EU-finansiering för miljöinnovationer i perioden 2014-2020. Men jag undrar vad resultatet blir när budgetmanglingen är klar?

Min lilla insats för innovatörer

Hur gör man för att få en bra syl i vädret i ett 150 personers forum arrangerat i kafébordsformat med roterande deltagare i små arbetsgrupper. Det kräver lite eftertanke och planering. Men i sista sessionens sammanfattning fick jag in några korta bra ord. Det är svårt att inte bara säga något utan att tala när sekretariatet är extra uppmärksamt och så att man lyfter en viktig poäng utan att fel ”gubbe” blir sur.

Ett huvudproblem när byråkrater och experter formulerar lösningar är att det är så lätt att rekommendera planering och integration. Det är i sig inget fel med det, men det innebär alltid mer makt åt experter och byråkrater i stället för lyhördhet för utvecklarnas önskemål. Jag tog chansen när deltagarna fick komma med tilläggsförslag till sekretariatets nattarbetade rekommendationer i sista sessionen. Jag övertygade min arbetsgrupp och kunde för den framföra följande uppmaning. ”Don’t forget the decentralised perspective! The blending of bottom-up and top-down approaches is crucial for the successful promotion of eco innovations.”

Länk till presentationer vid EU:s elfte Eco Innovation Forum: http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2011/2nd_forum/presentations.html