Ett särskilt EU-bidrag riktas bara mot småföretagens Forskning och Utveckling. Det heter Research for the benefit of SMEs (Små- och medelstora företag) 

Callet för Research for the benefit of SMEs stänger 6/12 i år. Det är ett ”bottom-up” program. Det innebär att företag definierar vilken forskningshjälp man vill ha och lägger upp en ansökan tillsammans med forskare. Bild från Flickr REDCOM photostream. Klicka här för mer information!

Jag har skrivit en krönika om ett företag som lyckats med detta åt Uppfinnaren & Konstruktören. http://ecoinnovation.se/eu-bidrag/kronika-eu-forskare-for-dig

Utlysningen har tre delar, med resp. budget i miljoner €uro nedan:

Research for SMEs FP7-SME-2012-1                                150.00
Research for SME Associations FP7-SME-2012-2            49.70
Demonstration Activity FP7-SME-2012-3                            20.00

Den första delen avser stöd åt företag, den andra gäller stöd åt branschorganisationer. Den tredje är avsedd att hjälpa fram forksningsresultat från EUs FoU-program mot marknaden och får inte innehålla någon forskning.

Länk till utlysningen Research for the benefit of SMEs inom huvudområdet Capacities: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-SME-2012

Hör av Dig om Du vill veta mer: info (@) ecoinnovation.se eller tel. 070-2994762 .