EU-bidragMiljötemat fördelas på 4 utlysningar. Mycket är hårt inriktat på forskare men det finns en del tydliga öppningar för små- och medelstora företag. De är: 

-ENVIRONMENT 2012: TWO-STAGE
-ENVIRONMENT 2012: ONE-STAGE
-”Energy-efficient Buildings” – 2012
-Materials for Green Cars – 2012 

Vi illustrerar miljötemat med bild på syntet och konstfiber från Flickr ur Joost J. Bakker FJMuidens fotostream. Klicka här för mer om möjigheterna med dessa utlysningar!

ENVIRONMENT 2012: TWO-STAGE är ett call som tidsmässigt är rimligt att klara till deadline 20/10. Two-stage innebär att man ”bara” behöver ta fram en beskrivning av ett projekt och inte en fullständig ansökan i första skedet. Sedan väljer EU de bästa av dessa och begär in en fulständig ansökan. Callet år indelat i Challenges och Topics. 

För ”Challenge 6.2 Sustainable use and management of land and seas” krävs för samtliga topics att det är 15 % SME-medverkan i projektet på 9 M€. Topics är:   

  1. Exploration of the operational potential of the concepts of ecosystem services and natural capital to systematically inform sustainable land, water and urban management;
  2. Assessing global biological resources: the European contribution to the Global Earth Observation Biodiversity Observation Network 4 (GEO BON)
  3. Innovative tools for understanding and integrated assessment of Good Environmental Status (GES) of marine waters (’The Ocean for Tomorrow’)  
  4. Management and potential impacts of litter in the marine and coastal environment (’The Ocean for Tomorrow’)

För ”Challenge 6.3 Improving resource efficiency” finns en topic. Det är Innovative resource efficient technologies, processes and services”. Denna topic är särskilt inriktad mot små- och medelstora företag som ska använda minst 30 % av budgeten. 

”Challenge 6.5 Mobilising environmental knowledge for policy, industry and society” är särskilt riktad mot SMEs. De ska använda minst 30 % av budgeten. EU kan satsa upp till 9 M€uro på ”Developing community-based environmental monitoring and information systems using innovative and novel earth observation applications”. På Topic ”Demonstration and exploitation of most promising prototypes and tools derived from European research activities” kan EU satsa upp till 3 M€uro. 

För ENVIRONMENT 2012: ONE-STAGE är också deadline 20/10. Det betyder att det nu är mycket bråttom för den som tänker söka. Den chans som dock finns är att tilltänkta partnerskap behöver komplettera med SMEs för att få ihop rätt sammansättning på ansökan.  

För ”Challenge 6.2 Sustainable use and management of land and seas” finns en topic som särskilt riktar sig till SMEs. Det är ”Development of advanced technologies and tools for mapping, diagnosing, excavating, and securing underwater and coastal archaeological sites. EU betalar högst 3 M€uro och minst 30 % ska gå till SMEs.
 
 
 

För ”Challenge 6.6 Horizontal and cross-thematic activities” finns en topic som särsklit riktar sig till SMEs. Det är ” EU-India cooperation in water technology and management: research and innovation”. Projekt får högst 3 M€uro och minst 30 % ska gå till SMEs.
 
 
 
 

 

1. ”Innovative automotive electrochemical storage applications based on nanotechnology” med EU-stöd 10 M€uro
2. ”Innovative advanced lightweight materials for the next generation of environmentally-friendly electric vehicles” med EU-stöd 25 M€uro.
Vill Du prata om möjigheterna så hör av Dig: info (@) ecoinnovation.se
 
 

 

 

 

”Energy-efficient Buildings” – 2012 har en vettig deadline 1/12. EU avsätter hela 140 M€uro till detta tema. 

Hela 70 M€uro går till ”NMP – Nanosciences, nanotechnologies, Materials and new Production”. Det finns en Topic som är särskilt för SMEs: ”Development and validation of new ’processes and business models’ for the next generation of performance based energy-efficient buildings integrating new services.

För Environment (including Climate Change) finns en Topic särskilt för SMEs som får 5 M€uro i stöd: ”Concepts and solutions for improving energy efficiency of historic buildings, in particular at urban district scale” 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

”ICT for energy-positive neighbourhoods”

För ”Materials for Green cars” är Deadline 1/12 i år så det finns fortfarande goda möjligheter att vara med i utvecklingen av en ansökan. Men här finns inga krav på SMEs i projekten som har två Topics:

För Energi satsas 30 M€uro på ”Demonstration of nearly Zero Energy Building Renovation for Cities and  Districts.” Energi gäller det också för 30 M€uro för informations- och kommunikationsteknologier.
 
Hör av Dig om Du vill veta mer: info (@) ecoinnovation.se eller tel. 070-2994762 .