EU-bidraget NER300 är ett hopp för miljöinnovationen Hexicon. Inom EU:s NER300-program ska intäkterna från försäljningen av 300 miljoner utsläppsrätter användas till att medfinansiera ett 30-tal utvalda produktionsanläggningar för förnybar energi. EU-kommissionen och Europeiska Investeringsbanken (EIB) bestämmer vilka produktionsanläggningar som ska få stöd. Bild från pressmeddelande:

Hexicon är en sexhörnad flytande energiplattform. Den är 480 meter i diameter och 20 000 ton tung. Den ska bära 6 stora, horisontella vindkraftverk och 30 mindre, vertikala vindkraftverk samt 15 vågkraftverk. Plattformen förankras ute till havs, drygt tre mil från kusten där det blåser bra. Den kan svänga 360 grader och ligger hela tiden upp mot vinden. Plattformen finns ännu bara på ritstadiet. Priset för en färdig plattform är över 2 miljarder kronor. Klicka här för mer information!

I Sverige, Malta och Cypern har ansvariga myndigheter och departement beslutat att satsa på Hexicon i NER300. Det är EU:s investeringsprogram för förnybar energi. Teknologin har granskats av oberoende expertgrupper och regleringsmyndigheter i EU-länderna. Detta är ett tecken på förmodad robusthet och innovationsnivå i teknologin.  

NER 300 är ett demonstrationsprogram vars namn står för New Entrants Reserve of the EU Emissions Trading System. I denna omgång väntas stöd med 4-5 miljarder €uro betalas ut. Det ska bli världens största demonstrationsprogram för dess teknologier. Man har fått in 78 ansökningar.

Vad jag inte riktigt fattar är hur man utvecklar demonstrationer i mindre skala i förberedande syfte. Det förklaras inte i den information som är tillgänglig. För inte kan man väl investera miljarder kronor utan att utveckla mindre modeller först?