EU-bidrag till forskning och utveckling informerar VINNOVA om. I det senaste Nyhetsbrevet erbjuder VINNOVA två bra events. Bilden från Flickr och iQonceptsEuroGrowing-on-tree symboliserar hur Du kan skörda €uro till Ditt företags utveckling.

Bäst just nu för Dig (och mig, för jag hoppas kunna delta) är nog inspirationsdagarna för sjunde ramprogrammet för Forskning och Utveckling den 9-10/5 i Stockholm. Då får du veta mer om innehållet och nyheterna inom de olika forsknings- och utvecklingsprogrammen i sjunde ramprogramment, FP7. Kolla länk i slutet av inlägget!

FP7 är nu inne på sitt femte år men närmare 300 miljarder kronor finns kvar i potten fram till sjunde ramprogrammets slut 2013. De flesta programmen inom FP7 öppnar nu sina utlysningar i sommar.

Spelplan Europa 2011 handlar om hur det framtida europeiska forsknings- och innovationslandskapet se ut och vad händer under de sista åren av EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling, FP7?  Det blir först en presentation av hur Sveriges regering ser på europeisk forskning och innovation och sedan av hur EU-kommissionen ser på utvecklingen av de europeiska forsknings- och innovationsprogrammen efter 2013.

Under eftermiddagen presenteras Sveriges roll i det framtida ramprogrammet för forskning och innovation och svenska aktörer diskuterar om hur de önskar att de europeiska stödprogrammen ska utformas. Konferensen avslutas med efterföljande mingel.

Klicka här för länkar till eventen och till success stories:

Midsummer skapar sensationellt samarbete med EUFoU-peng som katalysator: http://evolveu.bloggsida.se/eu-bidrag/kronika-eu-slanten

Småföretag får EU-stöd till mjuk nål för bloddialys för hjälp av toppforskare från Cahlmers och Sahlgrenska mfl. http://evolveu.bloggsida.se/eu-bidrag/kronika-eu-forskare-for-dig

Inspirationsdagar: http://www.vinnova.se/sv/Press/Kalendarium/2011/110509-FP7-Inspirationsdagar/

Spelplan Europa: http://www.vinnova.se/sv/Press/Kalendarium/2011/110511-Spelplan-Europa/