EU-bidrag för miljöinnovatörer var namnet på den föreläsning jag höll för Enterprise Europe Networks svenska koordinatorer den 24:e mars. Det var en del av en för dem ovanlig gemensam utbildningsdag. Vi var hos VINNOVA och forskningsprogrammen var huvudfokus på dagen.

Det är nog den bästa svenska samlingen generalister för EU-stöd som finns. De har en lång tradition som rådgivare åt innovatörer och företag som söker samarbete i EU. Jag har skrivit en krönika om deras eminenta nätverk och service åt företag: http://evolveu.bloggsida.se/eu-bidrag/uk20106

För en längre föreläsning för en liten kvalificerad grupp sammanställde jag en ny presentation ”EU-bidrag för miljöinnovatörer”. Vi fick också en krot diskussion med lite spänst. Det är så roligt att prata med de som har djup kunskap i ämnet EU-finansiering. Du kan studera presentationen på: Här är länk till presenationen: http://www.slideshare.net/evolveu/eu-fr-miljinnovatrer