EU-bidraget Intelligent Energi Europa (IEE2)utlyser straxt ansökningarna för 2011. Kommissionens logotyp till höger. Det är en del av ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation, CIP, som pågår åren 2007-2013. Kommissionens informationsdag den 18 januari 2011 blir nog öppningstillfället. Utlysninge kommer att vara öppen i cirka tre månader. För Dig som är intresserad av programmet är det bråttom nu. Klicka här för mer information i huvudsak baserad på energimyndighetens sida för IEE2!

Om Du vill ha hjälp med ansökan eller bara prata om detta EU-stöd så kontakta Erik Sandström, tel: 070-2994762 eller epost info@ecoinnovation.se .

Målen för IEE2 är att bidra till en säker, hållbar och konkurrenskraftigt prissatt energi för Europa. Programmet har 730 M€ som fördelas över perioden 2007-2013. Medlen är projekt för:

  • Effektivare energianvändning och energibesparing (SAVE), särskilt för industri och byggnader samt för energiförbrukande produkter.
  • Nya och förnybara energikällor (ALTENER), med en diversifiering av energikällor och stöd till integration av nya och förnybara energikällor
  • Effektivare energianvändning och nya och förnybara drivmedel i transporter (STEER)
  • Integrerade initiativ där energieffektivitet och förnybara energikällor integreras och sammanförs i flera samhällssektorer och/eller nya instrument, verktyg och aktörer finns med i en och samma åtgärd.

Främjande- och spridningsprojekt kan sökas inom de tre delområdena SAVE, ALTENER och STEER samt som integrerade projekt.

IEE 2 är ett program för ”mjuka frågor”. Projekt för ovanstående områden kan sökas inom följande teman: Policyutveckling och strategier; Förändringar på marknaden; Beteendeförändring; Tillgång till kapital och Utbildning. Projekt kan också genomföras inom de integrerade initiativen: Lokalt ledarskap och Speciella initiativ t.ex. undervisning och bio-business. Det är viktigt att projekten har ett europeiskt mervärde.

Kommissionen ordnar en informationsdag för 2011 års utlysning inom IEE2 den 18 januari i Bryssel. För registrering och mer information besök webbplatsen för IEE2. Informationsdagen kommer också att kunna följas via livesändning på webben. Energimyndigheten ordnar informationsdagar. Under februari anordnas regionala informationstillfällen i Malmö 9 februari, i Stockholm den 15 februari och i Norrköping den 16 februari 2011. Antalet platser är begränsat. Anmäl dig till informationsdagarna här: http://www.energimyndigheten.se/sv/Internationellt/Internationellt-energisamarbete–/Energifragan-inom-EU/EU-program-for-energi–/Intelligent-energi—Europa-2-IEE2-/Anmalan-till-informationsdagar-om-2011-ars-utlysning-inom-IEE2/ 

I samband med IEE-programmets utlysning kan man hos Energimyndigheten ansöka om planeringsbidrag för att skriva och lämna in en ansökan till kommissionen.

Detta EU-bidrag kan ge upp till 75 % stöd till projekt med deltagare i minst tre länder. Projekten omsluter normalt betydligt mindre men kan gå upp till 2,5 M€ under högst tre år. Andra EU-bidrag kan ge pengar i samma storleksordning men kraven på projekten varierar mycket beroende på vilken EU-politik de ska främja.

Vill Du läsa mer om EU-bidrag så gå till: http://ecoinnovation/eu-bidrag