EU-bidrag för SMF / SME (Små och medelstora företag): Dessa består av bidrag

  1. som bara riktas till SMF
  2. i det ingår stöd till mikroföretag på landsbygden.
  3. bidragsmöjligheter för alla företag.
  4. bidragsmöjligheter till både företag och andra organisationer.Klicka här för vidare information!

Denna sida är under utveckling. Vill Du veta mer så skriv i vår sökruta SME – Instrument eller Eurostars eller Landsbygdsprogram eller Horisont 2020.