EU-bidraget LIFE+ pushar NLAB Solar. NLAB Solar får som en del av ett samarbetsprojekt med EU-Kommissionen 17,3 miljoner kronor i finansiering. Projektet heter DYEMOND SOLAR. NLAB Solar ska visa en kostnadseffektiv metod för att framställa genomskinliga solceller (Dye-Sensitized Solar Cells (DSCs)). Den demonstrerade prototypen för ett produktionssystem ska vara ett system i förindustriell skala. Det blir den första pilotfabriken för tillverkning av tredje generations solceller, s.k. Grätzelceller.

DSC kan liknas vid en artificiell fotosyntes med ett färgämne som fångar upp solljus. DSC har genom sin unika uppbyggnad och funktionssätt flera fördelar jämfört med andra solcellsteknologier. Det är en patenterad teknik med endimensionella fotoniska kristaller (1DPCs) för att förbättra solcellers effektivitet och färg.

Den ökade omvandlingsgraden gör att solcellerna fungerar ännu bättre vid indirekt ljus, och diffust ljus. NLAB Solars innovation möjliggör därför användning av transparenta solcellspaneler för strömförsörjning på tak och fasader i städer.

NLAB Solar är Nanologicas uppmärksammade dotterbolag. Du hittar dem som EffektiviserarSolceller bland våra länkar till miljöinnovationer i kategorin EffektMtrlEnergi i höger kolumn. Nanologica nominerades 2009 till World Technology Award, jfr. länk i slutet av inlägget. LIFE+ stödet är en del av vad jag bedömer måste vara ett svenskt EU-rekord i stöd från något EU-program. Jag har skrivit en krönika i Uppfinnaren & Konstruktören om LIFE+. jfr. länkar i slutet av inlägget. Klicka här för mer om innovationen och stödet!

Pilotfabriken byggs under 2010-2011 i Stockholm för en total investering av 40 miljoner kronor. Eftersom LIFE+ inte ger mycket stöd till strukturinvesteringar måste bolaget ha mycket annan finansiering in i projektet. NLAB Solar planerar att nyanställa femton personer det närmaste året för att kommersialisera sitt prioriterade affärsområde: fasad- och byggnadsintegrerade solceller, mer känt som BIPV (Building Integrated Photovoltaics).

“Genom etableringen av pilotfabriken här i Stockholm tar vi ett stort steg mot kommersialisering av tredje generationens solceller. Vi har målsättningen att en kvadratmeter solcell fasad skall försörja en kvadratmeter kontor och vi vill börja här i Sverige”, säger VD Giovanni Fili.

Genom att använda en patenterad fotonisk kristall i DSC ökar NLAB Solar omvandlingen av solljusenergi till elektrisk energi. Kommersialiseringen av bolagets teknologi har en betydelsefull roll för utvecklingen mot ekologiskt hållbara och självförsörjande byggnader.

 Nanologica är ett materialutvecklingsföretag. Det specialiserat sig på nanoporösa material till en rad olika applikationer, från Diagnostik och Drug Delivery till solceller. Företaget grundades i Uppsala 2004. Dess unika teknologi är baserad på nanoteknikforskning från Stockholms Universitet och Ångström Laboratoriet på Uppsala Universitet. Nanologicas teknologi gör att de kan skapa nanoporösa material med nya egenskaper beroende av materialets komposition, storlek, och struktur.

NLAB Solar grundades år 2008 som ett dotterbolag till Nanologica. Bolaget samarbetar med Vinnova och har en strategisk allians med Ytkemiska Institutet. NLAB Solar finansierades i december 2008 av Vinnova med 8.5 miljoner för utveckling av sin unika fotoniska kristall till DSC.

LIFE+ är ett EU program som ger stöd bland annat till demonstration av nya teknologier. LIFE administreras i Sverige av Naturvårdsverket. Jag kan som specialist på programmet hjälpa Dig ta hem någon M€ till outstanding innovativa miljölösningar. Eposta: erik@ecoinnovation.se

Länk till inlägg om svenskt LIFE+ rekord: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/eu-bidrag-life

Länk till min krönika ur Uppfinnaren & Konstruktören om LIFE+: http://evolveu.bloggsida.se/eu-bidrag/kronika-e-miljon-for-din-miljoinnovation

BILD: Svanen Gävle. Scheiwiller Svensson Arkitektkontor och POM Arch.

Nanologica nominerades 2009 till World Technology Award.: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/nanologica