EU-bidrag till Eco Innovation är en av pågående utlysningar i EU:s Ramprogram för Forskning &Utveckling.  Här finns många goda möjligheter för SME (små och medelstora företag) att få stöd till utvecklingsarbete. En huvudorsak är att andelen stöd till SME:s hittills är för låg i förhållande till målet för ramprogrammet. Vår bild är från Bryssel i väntan på €uron. Läs vidare för fyra tips om hur Du kan göra för att få en chans att ta hem miljontals kronor till FoU för nya miljölösningar.

Som framgår nedan finns många möjligheter! Hör av Dig om Du vill ha hjälp! epost: info@ecoinnovation.se

Tips 1: Gör en ansökan på Eco Innovation utlysningen i Sjunde Ramprogrammet för EUFoU. Stödnivån kan bli 50 % av godkända kostnader för en partner. Detta Call är en två-stegsansökan. Första steget stänger 16/11 2010. Första steget är en så begränsad arbetsinsats att det fortfarande finns möjligheter för den som sätter igång nu. I detta call ska minst 30 % av resurserna i varje projekt gå till SMEs (små- och medelstora företag)

Länk till Callet: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=365

Tips 2: Kolla Dina möjligheter att byggga ett projekt på programmet för Små- och Medelstora företag. Länk till min krönika ur Uppfinnaren & Konstrutören ”EU-forskare för Dig”: http://evolveu.bloggsida.se/eu-bidrag/kronika-eu-forskare-for-dig

Länk till Cordis om det:  http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=311

Tips 3: Kolla igenom aktuella calls på Cordis. Det kan vara ett hästgöra, men det kan ge Dig bra utdelning. Länk till callen: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

Tips 4: Registrera Dig i EU:s partnersöksdatabas! Många forskare kan få problem att få med tillräckligt stark medverkan av småföretag i sina ansökningar och det kan finnas någon som behöver just Din kompetens! Jfr. min krönika till Uppfinnaren & Konstruktören: Registrera för Partnerskap. http://evolveu.bloggsida.se/eu-bidrag/kronika-registrera-for-partnerskap-hos-eu

Här är länk för att registrera sitt intresse. http://cordis.europa.eu/partners-service/dc/index.cfm?fuseaction=connexion.dologin&location=update.listProfile&section=Partners

 Gör jobbet själv eller kontakta oss för att få hjälp!

 epost: info@ecoinnovation.se

Mer om EU-bidrag hittar Du på vår sida EU-bidrag: http://evolveu.bloggsida.se/eu-bidrag