Nu kan företagare söka DemoMiljö. Programmet ger upp till tre miljoner kronor för demonstration av ny miljöteknik. Sista ansökningsdag är 31 Augusti 2010. Läs mer här! Säljer ditt företag beprövad miljöteknik? Om tekniken är ny i ett rätt länder så kan bidrag från DemoMiljö hjälpa till att hitta en möjlig användare i landet – och dessutom bidra till att göra köpet möjligt. Tillväxtverket administrerar detta stöd på uppdrag av Sida och i samarbete med Swentec – Sveriges Miljöteknikråd.

DemoMiljö ska ge ett 40-tal av Sidas samarbetsländer i Afrika, Asien, Latinamerika, Östeuropa och Centraleuropa möjlighet att använda moderna, beprövade miljötekniska lösningar. Fem länder prioriteras i denna ansökningsomgång: Botswana, Namibia, Sydafrika, Indonesien och Kina.

Bidraget gäller för teknik som kan bidra till hållbar stadsutveckling, till exempel avfallshantering och förnyelsebar energi. På landsbygden ges endast bidrag till satsningar inom förnyelsebar energi. DemoMiljö kan underlätta affärer för miljöteknikföretag, oavsett om företaget redan har en köpare eller inte.

DemoMiljö kan ge små och medelstora företag bidrag för att hitta en möjlig användare av miljöteknik i något av de utvalda länderna. Det kallas för förstudie.

Är tekniken ny för landet? Finns det en marknad? Finns det någon möjlig användare som dessutom är intresserad av att bidra till att tekniken sprids i landet? Det besvaras i en förstudie. Bidraget ges i första hand för resor och konsultinsatser och är max 300 000 kronor.

När företaget har hittat en möjlig användare kan DemoMiljö bidra till att göra köpet möjligt via ett så kallat demonstrationsprojekt. Då får en köpare bidrag att använda miljöteknik i sin verksamhet. Solarus köpare har fått ett demo-projekt. Detta har nominerats för nätröstning om bästa miljönyhet i sommar. Köparen kan få bidrag för köp av utrustning och av tjänster som behövs för att utrustningen ska fungera på plats. Bidraget är minst 500 000 kronor och högst 3 miljoner kronor.

Projektet ska genomföras så att det inspirerar andra att följa efter, så att miljötekniken kan spridas i landet. En spridning som kan ge säljaren fler kunder på sikt.

Länk till beskrivning av stödet till Solarus: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/miljoinnovation-solarus-demo-miljo