EU-bidragens förutsättningar grundlades på Europadagen för 60 – år sedan. 8) De är en rak konsekvens av det samtidigt visionära och pragmatiska politiska projekt som Robert Schumann då presenterade. 😆 I alla utbildningar och presentationer om EU-bidrag betonar jag det politiska perspektivet. Det förklarar allt. Det gäller inte bara EU-bidragen, som är ett tema för denna sajt, utan hela den politiska integrationen och expansionen av EU. Nätet svämmar över av propagandafilmer från EU-Kommissionen. Men här är en på 1.20 min. som är lite trevlig att fira dagen med.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lFyywfHbj3M[/youtube]

Europadagen är ju samtidigt fredsdagen efter andra världskriget. I år är trupper från USA, Storbritannien, Frankrike och Polen med och firar den på Röda Torget i Moskva. Det är också något att glädjas åt. Men hur kan man flagga i dag? Det är ju inte svensk flaggdag även om det numera borde vara en stor högtid för oss svenskar. Klicka här för mer om EU:s långsiktighet och om firandet!

I Jönköping firade vi i fredags med en After Work. Företagarna hade ordnat den tillsamman med andra EU-intresserade organisationer som European Enterprise Network. De hade lyckats få hit Anna Maria Corazza Bildt. Hon var lika bra som andra EU-parlamentariker av olika partifärg som jag hört genom åren. Faktiskt i klass med några av de bästa jag hört, Marit Paulsen, Anders Wijkman och Jonas Sjöstedt. Jag återkomer om detta bara jag får bilder från fotografen.

En konsekvens av mitt arbete med EU-frågor är mitt engagemang för miljöinnovationer. Just nu spurtar (slut 20.00 i kväll) webröstningen om april månads bästa miljönyhet. Du kan fortfarande påverka resultatet. Torkapparater har en ”ny” metod att framställa ”kol” ur biomassa. Elsnöskotern har potential att öka friden och minska utsläppen i vinterfjällen. Clean Oil har fått en större Turkietorder som kan vara inledningen till ettt genombrott för miljöteknik som klarat buss 60 000 mil utan oljebyte: Rösta Du också på april månads bästa miljönyhet:  http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/miljonyhet-april 

I Stockholm delas utmärkelsen Årets Europé ut till före detta EU-kommissionären Margot Wallström. När jag ställde ut för Skogsstyrelsen på Green Week i Bryssel kom hon förbi. Jag visste ungefär när hennes rekognoscerare för utställningen skulle kolla rutten och lägga upp den och såg till att vara där då. Margot kom och var härligt low-key och trevlig. Ett skönt minne! (Vår bild)

I vår lilla monter fick besökarna en tipslapp om varifrån några produkter från Sveriges skogar kom. Man fick smaka och lukta. Såpan var svår för många. Flera kryssade björn för det rökta renköttet. Vi svenskar är nog lite exotiskt okända för många andra européer.

Numera brukar jag använda bildens fejkade bugning symboliskt. När Du ansöker om EU-bidrag, så lämnar Du i praktiken en offert på Ditt bidrag i ett samarbete för att genomföra EU:s politik. Ta förresten och smaka på två av de citat jag i presentationer brukar ha för att belysa EU:s långsiktighet

Företalet till Kol- och Stålunionen 1951.: Målet är ..”to lay the foundations for institutions which will give direction to a destiny henceforward shared”

Tala om ödesmättad målformulering! I Sverige har jag för mig att Jernkontoret blev den viktigaste remissinstansen för landets svar på denna inbjudan till samarbete.

Företalet till Romfördaget 1957:… ”to lay the foundations of an ever closer union among the peoples of Europe… calling upon the other peoples of Europe who share their ideal to join in their efforts”

Redan 1957 har de satt målet att få med inte bara vi motvilliga svenskar utan också de ockuperade folken i Estland, Lettland och Litauen med flera stater.

Vill Du veta mer om EU-bidrag särskilt för miljö och innovation så gå till vår sida EU-bidrag: http://evolveu.bloggsida.se/eu-bidrag 

Det mest spännande EU-bidraget för miljön är Life+, som nyligen utlystes. Här är vårt inlägg om det: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/eu-bidraget-life