EU-bidraget LIFE+ är åter på gång. Det är ett mycket bra finansieringsinstrument för miljön.  LIFE+ är EU finansinstrument med syftet att hjälpa europeiska länder i miljö och natur projekt. Programmet har flera teman. Det gäller Natura 2000 och viss annan biologisk mångfald liksom innovativa lösningar för miljön och Miljöinformation.
Årets ansökningshandlingar har just publicerats. Mer information om LIFE+ finns på http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Jag har själv bidragit till att landa ansökningar för över 200  miljoner kronor på Life-programmet. Ett av de mest spännande projekten var Skog för Vatten på 3 miljoner €. Det gällde arbetsmetoder och samverkan för genomförandet av Vattendirektivet i skogen. Bilden som visar på ett bra sätt för dikesrensning tillhör Lennart Henriksson. Lekmannarapporten för projektet finns här: http://www.skogsstyrelsen.se/episerver4/dokument/ac/Kansli/FFW/Laymans%20report%20sve%20Final.pdf

EU Kommissionen ordnar ett  informationmöte den 17 maj 2010 i Stockholm. Mötet är på Europahuset på Regeringsgatan 65, 2 tr, i centrala Stockholm. Det börjar 09.00 med kaffe och slutat 16.30. Inbjudan kommer från Barbara Bruszt LIFE+ Workshop Assistant, Stockholm. Informatörer blir Naturvårdsverkets specialister Anita Moberg och Anna Lindhagen och en LIFE+ epert. Vi hoppas också på en representant för EU-Kommissionen och respresentanter från organisationer som vunnit LIFE+stöd. Hos Naturvårdsverket kan Du se programmet och anmäla Dig: http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/Kalendarium/Seminarium-om-EUs-finansieringsprogram-for-miljon-LIFE/.