EU-bidrag: Intelligent Energy är inriktat på icke vinstdrivande verksamhet. Det är ett program för ”mjuka frågor” med projekt inom vissa områden och teman. Just nu pågår en utlysning till 24 juni i år. Projekt kan få upp till 75 % stöd. Klicka här för vidare information om detta EU-bidrag!

Vissa organisationer samt små- och medelstora företag kan få planeringsbidrag från Energimyndigheten. För den som ska koordinera ansökan kan det bli upp till 75 000 kr. För den som ska bli partner är det max 50 000 kr. Det ska vara minst tre partners från olika länder.

Arbetsprogrammet innehåller riktlinjer för till vilka områden som prioriteras. Där framgår också regler för finansiering av projekt, villkor för ansökningar, kriterier för utvärdering av projekt och formella krav vid inlämnande av projektförslag.

Främjande- och spridningsprojekt kan sökas inom de tre delområdena SAVE, ALTENER och STEER samt som integrerade projekt. Temana är Policyutveckling och strategier; Förändringar på marknaden; Beteendeförändring; Tillgång till kapital och Utbildning. Projekt kan också genomföras inom de integrerade initiativen: Lokalt ledarskap och Speciella initiativ t.ex. undervisning och bio-business.

Målen för Intellignet Energi är att bidra till en säker, hållbar och konkurrenskraftigt prissatt energi för Europa genom att främja:

  • Effektivare energianvändning och energibesparing (SAVE), med specifika åtgärder inom industri och byggnader samt för energiförbrukande produkter
  • Nya och förnybara energikällor (ALTENER), med en diversifiering av energikällor och stöd till integration av nya och förnybara energikällor
  • Effektivare energianvändning och nya och förnybara drivmedel i transporter (STEER)
  • Integrerade initiativ där energieffektivitet och förnybara energikällor integreras och sammanförs i flera samhällssektorer och/eller nya instrument, verktyg och aktörer finns med i en och samma åtgärd.

För vidare information hänvisar vi till EU-Kommissionens hemsida: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/call_library_en.htm

och till Energimyndighetens sida om programmet: http://www.energimyndigheten.se/sv/Internationellt/Internationellt-energisamarbete–/Energifragan-inom-EU/EU-program-for-energi–/Intelligent-energi—Europa-2-IEE2-/

Mer om EU-bidrag generellt och om andra EU-bidrag för innovation och miljö inkl. energi: http://evolveu.bloggsida.se/eu-bidrag