EU-bidrag för miljön är vad vi främst arbetar med. EU-Kommissionen offentliggör årets call till Eco Innovation-programmet den 13:e april.:-)  Då blir det informationsdag i Bryssel. De 45 bästa projekten för att sprida miljöinnovationer ska dela på 32 miljoner €uro. Här är en direktlänk till min krönika ur Uppfinnaren & Konstruktören om detta EU-bidrag. http://evolveu.bloggsida.se/eu-bidrag/kronika-eee-for-att-sprida-miljoinnovationer 

EU-bidrag för miljön kan gå till produkter, tjänster och produktprocesser som minskar, hindrar eller behandlar föroreningar eller bidrar till en mer kostnadseffektiv användning och hantering av resurser inom miljö. Detta program för EU-bidrag gäller främst att undaröja hinder för att miljöteknik som redan tagit en markand i EU ska kunna nå de övriga. Så vitt jag vet har ännu ingen svensk organisation lyckats vinna en ansökan på detta program. Klicka här för mer information.

Vår sida om EU-bidrag ger fakta och information särskilt för innovationer och för miljö: http://evolveu.bloggsida.se/eu-bidrag

Länk till EU-Kommissionens sida om utlysningen och informationsdagen: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/events_en.htm