I veckan organiserade Eco Innovation AB i Jönköping den första kursen om EU-finansierade projekt för myndigheter och icke vinstdrivande organisationer. Denna två-dagars kurs är en ny verksamhet för det unga Jönköpingsföretaget. Science Park konferenscenter fungerade bra som utbildningsplats. Tändsticksmuseet var också en riktig höjdare. Den första gången man gör en kurs är det alltid fråga om att testa en prototyp. Trots detta angav mer än 20 % av utvärderingarna att kursen hade potential att visa sig vara bland de 5 bästa utbildningarna man gått i sitt liv. 😆 Klicka här för mer om erfarenheter av kursen.

Pedagogiskt var kursen en rejäl framgång redan i denna testversion. Presentationer och deltagaraktiviteter varvades. Principen att variera aktvititet efter högst 20- 25 minuter gjorde att alla hängde med. De beprövade övningarna ”Vad kan går fel i projekt?” och ”Hur kan man förebygga olyckor i projekt?” slog väl ut.  Övningarna ”Berätta om en samarbetspartner”, ”Att rapportera hemma” och Projektdesign föll också väl ut. Naturligtvis är ändå  möjligheterna till förbättringar betydande inför kommande kurser.  

Jönköping som stad ger en härlig möjlighet att illustrera två av grundbultarna för EU-finansieringens nuvarande programperiod. Kursen utnyttjade den för det kulturella inslaget på onsdagskvällen. På Tändsticksmuseet illustreras både Lissabon- och Göteborgs -agendan på ett handfast vis. Lenas fosfornekros är en skrämmande påminnelse om nödvändigheten av att integrera miljöaspekterna för att skapa en hållbar verksamhet. Bröderna Lundström är härliga representanter för entreprenörskap. Alexander Lagerman och alla maskiner som så småningom integreras i Komplettmaskinen är lysande exempel på teknisk utveckling.  

En enkel kursmiddag hos Mäster Gudmund ger också en kulturell koppling genom Rydbergs Vapensmeden. Detta till Jönköpingsområdets rötter som industristad och som plats för fritt och självständigt tänkande samt som nykterhetsstad.

Du hittar programmet för kursen här: http://evolveu.bloggsida.se/eu-finansiering/kurs_eu-projekt