Eco Innovation introducerar utbildningen Internationella EU-projekt för myndigheter. De två första utbildningnarna går i Jönköping och Örebro. De genomförs 3-4 februari resp. 10-11 februari. Programmet kommer att anpassas till anmälda deltagare på resp. kursort. Men det sker inom ramen för hela utbildningens upplägg. I varje pass varvas presentationer och övningar. Klicka här för tidsschemat!

Dag 1. kl 09.30 – 10.00: Ankomst, Registrering och FIKA

Dag 1, kl. 10 – 12:

Presentation: Program för EU-finansiering inbjuder till offerter på genomförande av EU:s politik.
Övningar: Presentation av deltagarna som potentiella samarbetspartners

LUNCH

Dag 1, kl. 13-16.30:

Presentation: EU:s finansieringsprogram för svenska myndigheter samt ej vinstdrivande organisationer.
Övning: Vad kan gå fel i internationella EU-projekt?

GEMENSAM ENKLARE MIDDAG och eventuell kvällsaktivitet

Dag 2 kl. 8-9.30.

Presentation: Forstsättning: EU:s finansieringsprogram för svenska myndigheter samt ej vinstdrivande organisationer.
Övning: Hur förebygger vi problem i internationella EU-projekt? 

PAUS

Dag 2, kl. 10-12: Grupparbeten för design av nytt projekt

LUNCH

Dag 2, kl 13-15:   
Sammanfattning av Utbildningen
Förberedelse av rapportering vid hemkomst

AVSLUTNING MED FIKA 

Klicka här för mer om kursen: http://evolveu.bloggsida.se/eu-finansiering/kurs_eu-projekt